Familiewapen

English summary at the end of this page.

In het wapenregister van de Afdeling Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging is onder nummer NGV.1999.040 ingeschreven het wapen van het geslacht:

BOERRIGTER, Getelo (D)


Beschrijving:

In groen drie gouden korenschoven en in een gouden schildhoofd een zwarte weegschaal.
Helmteken: een uitkomende zwarte bok met gouden hoorns.
Dekkleden: groen, gevoerd met goud.

Dit wapen is in 1999 ontworpen door aanvrager in samenwerking met R.J.P.M. Vroomen te Echt, voor alle naamdragende nakomelingen van de oudste voorvader Berend Jan Boerrigter geb. Veltrup, gedoopt te Emlichheim (D) 1 september 1760 en overleden te Getelo (D) 18 mei 1797 en gehuwd met Gese Boerrigter, geboren te Getelo, gedoopt te Uelsen (D) 31 juli 1757, overleden te Getelo 6 maart 1819.
Aanvrager stamt van genoemden af.

Geregistreerd op verzoek van Berend Jan Boerrigter, geboren Deventer 24 oktober 1945, wonende te Geleen, zoon van Hendrik Johannes Boerrigter en Egberdina van Dijk.


Toelichting:

Het ontwerp van het wapen is afgeleid van de betekenis van de naam Boerrigter. Een boerrigter had een bestuursfunctie in de marke. Hij was een van de verschillende rechters, belast met het regelen van onderlinge geschillen.
In het wapen staan de korenschoven voor het agrarische karakter; onze voorouders waren immers landbouwers. De weegschaal staat voor het rechterambt van de boerrigter. Het helmteken is afgeleid van de oorspronkelijke betekenis van Getelo, de buurtschap waar onze voorouders eeuwenlang hebben gewoond. Getelo betekent: geitenbos, in het wapen gesymboliseerd door de klimmende bok.

Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar het familieboek.


English summary:

Coat of arms of the Boerrigter family from Getelo (Germany).

Description:
In green three sheafs of corn and in a golden chief a black balance.
Crest: an issuant black goat with golden horns.
Mantling: green, lined with gold.

This coat of arms has been designed for all descendants of the couple Berend Jan Boerrigter (born Veltrup) and Gese Boerrigter, who married in 1780 and lived on the farm "Boerrigter" in Getelo (near Uelsen) in the county of Bentheim.

It has been registered in 1999 by the Dutch Genealogical Society (NGV) under number NGV.1990.040 on request of Berend Jan Boerrigter, Geleen (NL).

Explanation:
The coat of arms symbolizes the ancient function of the 'boerrigter'. The sheafs of corn stand for the agricultural background and the balance shows the relation to the function as 'judge'. The issuant goat is related to the meaning of 'Getelo', the village our ancestors lived in. Getelo means: forest of the goats.

For a more detailed explanation of the name Boerrigter please refer to the family book.
last update: 25-4-2015